Llibertat per Ahmad Sa’adat

El Comitè Antiimperialista de Catalunya exigeix a l’entitat sionista d’Israel l’immediata excarceració del Secretari General del Front Popular per l’Alliberament de Palestina Ahmad Sa’adat.

Ahmad Sa’adat és un exemple de dignitat i fermesa davant l’ocupant i és un exemple de compromís revolucionari davant el seu poble, el poble palestí i el poble àrab.

L’entitat sionista d’Israel aplica de forma sistemàtica la tortura dins les seves instal·lacions carceràries, intentant doblegar i destruir la voluntat dels milers de palestins i palestines empresonats, des de l’infant més jove a l’anciana més veterana.

La dignitat del poble palestí no es pot engarjolar.

El sionisme, basat en la mentida, en l’ocupació, en el robatori, en l’assassinat, l’apartheid i la neteja ètnica mai podrà imposar-se.

Exigim la llibertat immediata d’Ahmad Sa’adat!
Llibertat pels presoners i presoneres palestins!
Posem fi a l’ocupació! Per una Palestina laica, democràtica i progressista!
 
Comitè Antiimperialista
Barcelona 18 d’octubre de 2014

***
 

Libertad para Ahmad Sa’adat

El Comité Antiimperialista de Cataluña exige a la entidad sionista de Israel la inmediata excarcelación del Secretario General del Frente Popular para la Liberación de Palestina Ahmad Sa’adat.

Ahmad Sa’adat es un ejemplo de dignidad y firmeza ante el ocupante y es un ejemplo de compromiso revolucionario ante su pueblo, el pueblo palestino y el pueblo árabe.

La entidad sionista de Israel aplica de forma sistemática la tortura dentro de sus instalaciones carcelarias, intentando doblar y destruir la voluntad de los miles de palestinos y palestinas encarcelados, desde el niño más joven en la anciana más veterana.

La dignidad del pueblo palestino no se puede encarcelar.

El sionismo, basado en la mentira, en la ocupación, el robo, el asesinato, el apartheid y la limpieza étnica nunca podrá imponerse.

Exigimos la libertad inmediata de Ahmad Sa’adat!
Libertad para los prisioneros y prisioneras palestinos!
Pongamos fin a la ocupación! Por una Palestina laica, democrática y progresista!
Comité Antiimperialista
Barcelona 18 de octubre de 2014
***
Liberty for Ahmad Sa’adat

The Anti-imperialist Committee of Catalonia requires the Zionist entity of Israel the immediate release of the Secretary General of the Popular Front for the Liberation of Palestine Ahmad Sa’adat.

Ahmad Sa’adat is an example of dignity and firmness before the occupant and is an example of revolutionary commitment before its people: the Palestinian and the Arab People.

The Zionist entity of Israel applies systematic torture inside its prison installations, trying to double and to destroy the will of the thousands of imprisoned Palestinian men and women, from the youngest boy to the oldest person.

The dignity of the Palestinian people cannot be imprisoned.

Zionism, based on lie, on occupation, on robbery, on murder, on apartheid and on ethnic cleaning will never be imposed.

We require the immediate release of Ahmad Sa’adat!
Liberty for the Palestinian prisoners!
Let’s put an END TO THE OCCUPATION!
For a secular, democratic, and progressive Palestine!

Anti-imperialist Committee
Barcelona, October 18, 2014