El Comitè Antiimperialista juntament amb altres organitzacions polítiques van mostrar el seu NO a la OTAN, les seves bases a l’Estat espanyol i les agressions que aquesta organització imperialista realitza arreu del món.