El divendres, 4 d’abril, la Comissió d’Afers Exteriors ha sol·licitat la compareixença al Parlament de Catalunya d’agents del Capital Nord-americà i dels seus subordinats que estan darrere de les maniobres desestabilitzadores que busquen enderrocar el govern progressista i antiimperialista veneçolà.

El Comitè Antiimperialista de Catalunya considera que aquesta sol · licitud aprovada per la majoria de forces parlamentàries (CiU , ERC , PSC , ICV-EUiA , PPC , Ciutadans) és coherent amb l’accionar d’aquestes maquinàries de relacions públiques de l’imperialisme, que han donat suport, sempre que han tingut ocasió, a les operacions de l’OTAN i els seus aliats. Lamentem també que el vot en contra de CUP no s’englobi en una posició netament antiimperialista que moltes vegades és incapaç de mantenir, organitzant xerrades amb elements socio-imperialistes com Santiago Alba Rico, entre d’altres.

De la mateixa manera que passa a Ucraïna, Síria i en els últims anys a Líbia i l’Irak, aquestes accions busquen mitjançant propaganda, disturbis i acció terrorista-militar, sostreure sobirania als pobles que es neguen a doblegar-se davant els interessos del capital estranger, i de forma més patent en el cas veneçolà, el control sobre recursos naturals.

La nacionalització efectiva del petroli veneçolà el 2002 ha permès que des de llavors s’hagi disparat la renda del treball a Veneçuela reduint l’índex de pobresa des del 50% a menys del 27% actual, fent créixer així l’economia veneçolana en una mitjana superior al 5 % anual.

La finalitat d’episodis com el que tindrà lloc al Parlament de Catalunya és revertir aquest control públic sobre el petroli veneçolà perquè corporacions com Repsol controlada per CaixaBank amb forts interessos a Veneçuela, puguin portar els mateixos marges que generen en territoris que controlen com Líbia o Irak.

El Comitè Antiimperialista és testimoni del pas endavant que forces del Parlament Català autoproclamades d’esquerra han donat cap a l’adopció total de l’agenda de l’Imperi com ja va evidenciar en el seu moment el seu vot a favor de l’acció militar contra Líbia i de les accions hostils contra Síria.

 

Al feixisme no se li ha de donar veu!
Per la sobirania dels pobles!

——————————–

El viernes, 4 de abril, la Comisión de Asuntos Exteriores ha solicitado la comparecencia en el Parlamento de Cataluña de agentes del Capital Norteamericano y de sus subordinados que están detrás de las maniobras desestabilizadoras que buscan derrocar al gobierno progresista y antiimperialista venezolano.

El Comité Antiimperialista de Cataluña considera que esta solicitud aprobada por la mayoría de fuerzas parlamentarias (CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA, PPC, C’ses coherente con el accionar de estas maquinarias de relaciones públicas del imperialismo, que han apoyado, siempre que han tenido ocasión, las operaciones de la OTAN y sus alidosLamentamos también que el voto en contra de CUP no se englobe en una posición netamente antiimperialista que muchas veces es incapaz de mantener, realizando charlas con elementos socio-imperialistas como Santiago Alba Rico, entre otros.

De la misma forma que pasa en Ucrania, Siria y en los últimos años en Libia e Irak, estas acciones buscan mediante propaganda, disturbios y acción terrorista-militar, sustraer soberanía a los pueblos que se niegan a doblegarse ante los intereses del capital extranjero, y de forma más patente en el caso venezolano, el control sobre recursos naturales.

La nacionalización efectiva del petróleo venezolano en 2002 ha permitido que desde entonces se haya disparado la renta del trabajo en Venezuela reduciendo el índice de pobreza desde el 50% a menos del 27% actual, haciendo crecer así la economía venezolana en una media superior al 5% anual.

La finalidad de episodios como el que se celebrará en el Parlamento de Cataluña es revertir este control público sobre el petróleo venezolano para que corporaciones como Repsol controlada por Caixabank con fuertes intereses en Venezuela, puedan llevarse los mismo márgenes que generan en territorios que controlan como Libia o Irak.

El Comité Antiimperialista es testigo del paso adelante que fuerzas del Parlamento Catalán autoproclamadas de izquierda han dado hacia la adopción total de la agenda del Imperio como ya evidenció en su día su voto a favor de la acción militar contra Libia y de las acciones hostiles contra Siria.

¡Al fascismo no se le debe dar voz!
¡Por la soberanía de los pueblos!